Kraków stolica Małopolski

Pośród wielu stolic województw w kraju, Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie sztuki i akademickim, ale też na licznych odmiennych polach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w ostatnich latach sprawiają, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.
Pożyteczne transformacje w Grodzie Kraka.
Co pozytywnego załatwiono w ciągu niedawnego czasu? Wielość zmian i inwestycji jest ogromna. Mocno pomogły w tej materii dotacje EU, z których miasto niemało czerpie. Szybkie działanie w zakresie pozyskiwania dotacji spowodowały, że gmina rozwinęła się o kolejne drogi, nowoczesne autobusy trasportu miejskiego, i ciekawe miejsca użyteczności publicznej.
Niemałe zmiany nie są widoczne dla zwykłego obywatela. Nie znaczy to natomiast, że nie funkcjonują. Najczęściej pomijamy nie związane z nami historie. Statystycznemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w regionie niewiele się robi. Podczas gdy miasto rozrasta się w każdym kierunku. Zmiany w obszarze zarządzania odpadami, tworzeniu oraz unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, budowa ekranów przeciw hałasowi to jedynie część zmian, które pozwalają krakusom bezpieczniej i wygodniej funkcjonować. Miasto rozwija się też pod kątem możliwości rozrywkowych. Potencjał miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub stadion Cracovia. Te miejsca inspirują turystów do przyjazdu.
Zapoczątkowane przez radnych plany nie obejmują tylko ścisłego centrum miasta, ale również są połączone z całym regionem. Wobec tego zamiast użalać się tylko dostrzec zmiany w które obrósł Kraków.
Następne miesiące – o ile będzie możliwość zachowania tempa rozwoju – pozwolą miastu zostać prawdziwą stolicą małopolski.
rozwój w Krakowie