lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w koncepcjach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie niekoniecznych. lean szkolenia Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych surowców. Wdrożenie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w firmie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.